Gnrl RankHallticket No.MarksGenderCasteDistrict
1 1752710068 60.533MALEOCNALGONDA
2 1752710187 58.567MALEBC-DRANGA REDDY
3 1752710448 58.5MALEOCHYDERABAD
4 1752710254 58.267MALEBC-BWARANGAL
5 1752710374 58.1MALEBC-BWARANGAL
6 1752710239 56.333FEMALESCNALGONDA
7 1752710549 56.2MALEBC-BNIZAMABAD
8 1752710132 56.133MALEBC-BNALGONDA
9 1752710211 56.033FEMALEBC-DRANGA REDDY
10 1752710552 55.6MALEOCRANGA REDDY
11 1752710337 55.033MALEOCRANGA REDDY
12 1752710127 54.467MALEBC-BNALGONDA
13 1752710178 54.3FEMALEBC-BNALGONDA
14 1752710491 54FEMALEOCRANGA REDDY
15 1752710525 53.8MALEBC-BWARANGAL
16 1752710303 53.533MALEBC-DWARANGAL
17 1752710123 53.2MALEBC-EMEDAK
18 1752710400 53.067FEMALEBC-ERANGA REDDY
19 1752710053 52.933MALEBC-DNIZAMABAD
20 1752710244 52.9MALEBC-AKHAMMAM
21 1752710472 52.867FEMALEBC-BNALGONDA
22 1752710164 52.867MALEBC-BRANGA REDDY
23 1752710274 52.667MALEOCOTHER THAN TELANGANA STATE
24 1752710263 52.533MALESCWARANGAL
25 1752710447 52.5FEMALEOCHYDERABAD
26 1752710049 52.5FEMALEOCOTHER THAN TELANGANA STATE
27 1752710073 52.433MALEBC-BMAHABUBNAGAR
28 1752710051 52.4FEMALEOCWARANGAL
29 1752710017 52.2FEMALEBC-DHYDERABAD
30 1752710611 52.033MALEBC-DHYDERABAD
31 1752710097 52.033MALEBC-DWARANGAL
32 1752710189 52FEMALEOCNALGONDA
33 1752710181 51.967MALEOCKHAMMAM
34 1752710399 51.7MALESCADILABAD
35 1752710294 51.567FEMALEBC-BNIZAMABAD
36 1752710228 51.2MALEOCNALGONDA
37 1752710584 51.1MALEBC-BMAHABUBNAGAR
38 1752710332 50.533FEMALEBC-DNALGONDA
39 1752710087 50.467MALEBC-BNALGONDA
40 1752710158 50.467FEMALEBC-BRANGA REDDY
41 1752710511 50.133MALEBC-DMEDAK
42 1752710499 50.133MALEBC-BWARANGAL
43 1752710339 50FEMALEBC-BKARIMNAGAR
44 1752710201 49.967FEMALEBC-ENALGONDA
45 1752710037 49.7FEMALEOCMEDAK
46 1752710377 49.7MALEBC-BNALGONDA
47 1752710561 49.633MALEBC-BKARIMNAGAR
48 1752710280 49.5FEMALEOCOTHER THAN TELANGANA STATE
49 1752710300 49.467MALEBC-DWARANGAL
50 1752710026 49.433MALEBC-BNALGONDA
12345678