Gnrl RankHallticket No.MarksGenderCasteDistrict
1 1752951026 73.667MALEBC-DHYDERABAD
2 1752951172 71.533FEMALEBC-DHYDERABAD
3 1752950095 71.4MALEBC-BWARANGAL
4 1752950186 70.967MALESCNALGONDA
5 1752950120 67.967FEMALEBC-BWARANGAL
6 1752951333 67.9FEMALEBC-BHYDERABAD
7 1752950979 67.7FEMALEOCRANGA REDDY
8 1752950646 66.2FEMALESTADILABAD
9 1752950367 65.867FEMALEOCOTHER THAN TELANGANA STATE
10 1752952020 65.833FEMALEBC-DHYDERABAD
11 1752950585 65.7FEMALEOCRANGA REDDY
12 1752951833 65.7MALEBC-AHYDERABAD
13 1752950484 65.5FEMALEBC-ENIZAMABAD
14 1752950855 65.233FEMALEBC-BRANGA REDDY
15 1752951806 64.733FEMALEBC-EHYDERABAD
16 1752952171 64.7MALEBC-EMAHABUBNAGAR
17 1752951189 64.633MALEBC-DHYDERABAD
18 1752950455 64.467MALESCWARANGAL
19 1752950688 63.8MALEBC-ANIZAMABAD
20 1752950339 63.567MALEBC-DWARANGAL
21 1752951068 63.167FEMALEBC-AHYDERABAD
22 1752950324 62.567FEMALEBC-DKARIMNAGAR
23 1752950084 62.5FEMALESCMEDAK
24 1752951054 62.133MALEBC-EMEDAK
25 1752951282 61.667FEMALEOCHYDERABAD
26 1752952136 61.267FEMALEBC-DKARIMNAGAR
27 1752950348 60.9FEMALEBC-DNALGONDA
28 1752950874 60.9FEMALEBC-DRANGA REDDY
29 1752950405 60.9FEMALEOCKARIMNAGAR
30 1752950958 60.8MALEBC-BRANGA REDDY
31 1752950823 60.6FEMALEBC-ERANGA REDDY
32 1752950983 60.367FEMALEOCHYDERABAD
33 1752950919 60.3FEMALEBC-ARANGA REDDY
34 1752950925 60.233FEMALESTRANGA REDDY
35 1752950854 60.167MALEBC-DRANGA REDDY
36 1752951175 60FEMALEBC-BHYDERABAD
37 1752951226 59.533FEMALEOCHYDERABAD
38 1752950364 59.5FEMALESCKHAMMAM
39 1752952261 59.5MALESCKHAMMAM
40 1752950208 59.433FEMALEBC-BKARIMNAGAR
41 1752950400 59.4FEMALEOCOTHER THAN TELANGANA STATE
42 1752951128 59.333FEMALEBC-BNALGONDA
43 1752951680 59.267MALEBC-AHYDERABAD
44 1752950786 59.267FEMALEBC-DKHAMMAM
45 1752950613 59.133MALESCWARANGAL
46 1752951740 58.7FEMALEBC-CHYDERABAD
47 1752950349 58.7MALESCMEDAK
48 1752950108 58.667FEMALEBC-DWARANGAL
49 1752950943 58.6FEMALEBC-ARANGA REDDY
50 1752950359 58.433MALESCKHAMMAM
12345678910...